Postani volonter ili član

Tko je Volonter?

Volonter je fizička osoba koja volontira u RH ili inozemstvu

Maloljetni volonter je osoba koja volontira u RH ili inzoremstvu, a mlađa je od 18 godina

Odgoj za Volontiranje jest angažman osoba mlađih od 15 godina

Organizator volontiranja može biti udruga, zaklada i fondacija, ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti. Također, organizatori volontiranja mogu biti i fizičke osobe u dijelu neprofintih aktivnosti.

Korisnik volontiranja je fizička ili pravna osoba koja prima usluge volontera.

Temelja načela volontiranja

 • načelo zabrane diskriminacije
 • načelo zaštite korisnika volontiranja
 • načelo zabrane iskorištavanja volontera
 • načelo zaštite maloljetnih volontera (odgoj za volontiranje; kod osoba mlađih od 15 godina)
 • načelo inkluzivnog volontiranja
 • načelo besplatnosti
 • načelo dobrovoljnosti i solidarnosti
 • načelo transnacionalnostiPrava i obveze volontera


PRAVA
 • Sklapanje ugovora
 • Prikladna edukacija
 • Pomoć i podrška tijekom volontiranja
 • Naknada ugovorenih troškova nastalih volontiranjem
 • Izdavanje potvrde o volontiranju i potvrde o stečenim kompetencijama u slučaju dugoročnog volontiranja
 • Upoznavanje s etičkim kodeksom volontera [NN 55-2008]
OBVEZE
 • Volontirati u skladu s uputama organizatora, stručnim propisima i etičkim pravilima
 • Paziti da svojim postupcima ne prouzroči štetu korisnicima i organizatorima volontiranjaPrava i obveze organizatora volontiranja


PRAVA
 • Na izbor volontera
 • Na pravovremenu obavijest o prekidu volontiranja
 • Biti upoznat s načinima praćenja i procjene kompetencija stečenih volontiranjem
OBVEZE
 • Poštovati prava volontera
 • Izvršiti obveze prema volonterima
 • Osigurati uvjete volontiranja
 • Promicati volontiranje
 • Izvijestiti nadležno tijelo o obavljenim uslugama ili aktivnostima
Načini organizacije volonterskog rada u Hrvatskom Crvenom križu
 • Pri društvima Crvenog križa
 • Klubovi mladih
 • Terenske jedinice
 • Interventni timovi
 • Spontani volonteri
Primjeri volonterskih programa u Hrvatskom Crvenom križu
 • Prva pomoć
 • Realistični prikaz ozljeda
 • Prevencija trgovanja ljudima
 • Istraživanje humanitarnog prava
 • Humane vrednote
 • Program smanjenja šteta od zlouporabe droga
 • Integracija tražitelja azila
 • Humanitarno-socijalni programi u zajednici
 • Moj prijatelj volonter
 • Djelovanje u katastrofama
 • Promicanje DDK
 • Solidarnost na djelu i drugi programi solidarnostiPotrebno je ispuniti sljedeći obrazac kako bi se prijavili za volontiranje.


ČlanVolonter
MŽ
NKVSSSVŠSVSSMr. sc.Dr. sc.
Zaposlen/aNezaposlen/aStudent/icaUčenik/icaUmirovljenik/ica
EngleskiNjemačkiFrancuskiŠpanjolskiTalijanskiArapskiDrugo
AMA1A2AB1BC1CD1DBEC1ECED1EDEF, GH
DaNe
Radnim danomVikendomPrije podnePoslije podneNoćPrema potrebi
Procjena situacije i koordinacija aktivnostiPriprema izmještajnih centaraPrva pomoćPsihosocijalna pomoćSlužba traženjaSpašavanje iz vodeEvakuacija i smještajJedinice za pročišćavanje vodeMobilni timSpremanje i dostava obrokaRadio komunikacijaLogistikaDistribucija humanitarne pomoćiMigracije i izbjegliceMeđunarodne humanitarne organizacije
Skip to content