Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3

Nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Županja

Fond iz kojeg se projekt sufinancira:Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

Vrijeme provedbe: 07.06.2022. - 07.06.2023.

Vrijednost projekta:4.119.997,49 kn

Partneri:
Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica te Gradsko društvo Crvenog križa Novska.

Cilj projekta:
Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama, podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Ciljne skupine projekta su:

  1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;
  2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
  3. samohrani roditelji ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.250,00);
  4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 7.052,00 kn,
  5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu
letak1
Letak2
Skip to content