Senior Club

Senior Club
Naziv projekta: Senior Club

Vrijednost projekta: 14.382.724,07 kn, a sufinanciran je u 100% iznosu od EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Fond iz kojeg se projekt sufinancira: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program iz kojeg se projekt sufinancira: Konkurentnost i kohezija

Vrijeme provedbe: 01.05.2020. – 01.05.2023.

Korisnik: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod
PROJEKTOM ĆE SE OMOGUĆITI:

  • Pružanje usluga Dnevnog boravka u rekonstruiranim i adekvatno opremljenim prostornim jedinicama Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Slavonski Brod, u ulici A. Starčevića 13 u Slavonskom Brodu
  • Pružanje usluga Pomoći u kući na području grada Slavonskog Broda i 16 okolnih općina uz pomoć kombi vozila
  • Povećanje broja korisnika usluga
  • Unaprjeđenje i razvoj izvaninstitucionalnih usluga čime će se pridonijeti procesu deinstitucionalizacije starih i nemoćnih stanovnika Brodsko-posavske županije
  • Korisnike će se uključiti u aktivnosti namijenjene povećanju kvalitete života starih i nemoćnih, npr. sportske programe, predavanja, pravnu i psihosocijalnu pomoć, informatičke i kulturnoumjetničke radionice i dr.Predviđene su aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije; dogradnje, rekonstrukcije, radova na održavanju građevine, obnove i prilagodbe postojećih objekata za pružanje izvaninstitucionalnih usluga; stručnog nadzora radova i zaštite na radu; opremanje specijaliziranom i ostalom opremom za pružanje izvaninstitucionalnih usluga; nabava automobila, revizija i upravljanje projektom te promidžba i vidljivost, a koje će rezultirati potpuno rekonstruiranim i opremljenim zgradama Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa izvaninstitucionalnim uslugama ranjivim skupinama Brodsko-posavske županije.
Kontakt osoba:

Mirjana Matanović, prof.

E-mail: crveni.kriz.sb@gmail.com

ČLANAK

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod ima dugu tradiciju djelovanja u zajednici kao najstarija humanitarna organizacija na području grada Slavonskog Broda i 16 pripadajućih općina.

U duhu svog djelovanja, projektom „ Senior club“ pridonijeti će se inkluziji i pomoći ranjivim skupinama u društvu, poboljšanju socijalnih, emocionalnih, kognitivnoih i kreativnih vještina kao i psihofizičkog zdravlja te njihovoj aktivaciji.

Aktivnosti projekta koje predstoje , a uključuju rekonstrukciju i opremanje adekvatnih prostora te nabavu vozila omogućit će pružanje usluga Dnevnog boravka i Pomoći u kući kako bi unaprijedili pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Sve aktivnosti projekta Senior club će se implementirati bez primjene bilo kakvog oblika diskiriminacije po bilo kojoj osnovi , s posebnim naglaskom na ravnopravan odnos i posebnom pažnjom na uobzirivanje potreba osobe starije životne dobi , osobama s invalididetom, žene i sve druge ranjive skupine.  Sve informacije o projektu su dostupne putem promidžbenih materijala , telefona , e-maila te on-line načinom putem web stranice kako bi povećali vidljivost projekta te smanjili negativan utjecaj na okoliš.


Skip to content