Tečaj prve pomoći – zaštite na radu

Tečaj prve pomoći - zaštite na radu

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96) i Pravilnikom (NN 56/83) utvrđen je broj osoba osposobljenih za prožanje prve pomoći na osobama ozlijeđenim na radu.

Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi.

Poslodavac je dužan osigurati potreban broj zaposlenika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu.

Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenika. Kad postoji više radnih prostora s manjim brojem zaposlenika ovo pravilo se prilagođava potrebama sukladno elaboratu o procjeni opasnosti.

Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje prve pomoći i medicinske pomoći.

Cilj osposobljavanja radnika je samostalno i ovlašteno pružanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radu dok će usvojeno znanje i stečene praktične vještine koristiti svakom pojedincu u životnim situacijama u kojima pravodobnim i pravilnim pružanjem prve pomoći može spasiti tuđi i svoj život.

Osposobljavanje se sastoji od teorijskog te praktičnog dijela na kojem se provode vježbe pružanja prve pomoći. Tečajevi se održavaju u popodnevnim satima tijekom tri dana. Cijena tečaja iznosi 500,00 kn. (tečaj 7,5345 = 66,36 EUR)

Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod surađuje s licenciranim liječnicima koji provode obuku iz prve pomoći. Osim kvalitetne ekipe stručnjaka, prostorija (2 učionice), Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod opremljeno je potrebnom opremom i nastavnim pomagalima za osposobljavanje svih kategorija stanovništva za pružanje prve pomoći.

Ukoliko u Vašoj tvrtki radnike još niste osposobili za pružanje prve pomoći, pozivamo Vas da nam se javite:

Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod
Ante Starčevića 13
35000 Slavonski Brod
Telefon: 035 / 550 - 495
E-mail: info@crvenikriz-sb.com.hr

Skip to content