Uvod – prva pomoć

Uvod - prva pomoć

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći tradicionalna je djelatnost koju Hrvatski Crveni križ provodi s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa.

Osposobljavanjem za pružanje prve pomoći Hrvatski Crveni križ želi potaknuti osobe na odgovorno ponašanje u cilju sprečavanja nastanka nesreća i ozljeda, doprinijeti sigurnosti zajednice i osnažiti pojedince i cijele zajednice za lakše prevladavanje štetnih posljedica nesreća i bolesti.

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Hrvatski Crveni križ provodi izravno ili putem društava Crvenog križa, u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10), odnosno javnim ovlastima definiranima u članku 8. točkama 7., 8., 9. i 10. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Građanima su ponuđeni edukativni programi koji su po broju sati trajanja obuke i odabranim temama prilagođeni potrebama i interesima različitih populacijskih skupina: volonterima Crvenog križa, kandidatima za vozače u auto školama, radnicima na radnom mjestu, djeci u osnovnim školama, mladima u srednjim školama, spasiocima na vodi kao i ekipama prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju katastrofa i izvanrednih situacija. Više od 45.000 građana godišnje je uključeno u edukaciju iz prve pomoći koju provodi Hrvatski Crveni križ.

Za potrebe edukacije Hrvatski Crveni križ je izdao suvremene priručnike usklađene s europskima (EFAM – European First Aid Manual 2011 i Smjernice Europskog vijeća za reanimatologiju 2010) i Međunarodnim smjernicama za prvu pomoć (International first aid and resuscitation guidelines 2011).

Za promicanje prve pomoći koristi se i moderna tehnologija. Aplikaciju “Prva pomoć” koja je vrijedan i siguran podsjetnik na naučena znanja i vještine svi zainteresirani mogu trajno pohraniti u svoj mobilni telefon.

Hrvatski Crveni križ s ciljem popularizacije prve pomoći provodi i razne promidžbene aktivnosti i manifestacije poput obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći i natjecanja ekipa prve pomoći.
***

Prva pomoć je skup radnji kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu događaja, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika. Prvu pomoć pruža osoba koja se zatekne na mjestu nesreće. O njezinom poznavanju prve pomoći ovisi daljnji tijek spašavanja, osiguravanje brze intervencije hitnih službi i u konačnici uspješnost spašavanja. Primjena postupaka prve pomoći početak je pomaganja i zbrinjavanja ozlijeđene ili naglo oboljele osobe. Primjenjuje se s ciljem spašavanja života, sprečavanja nastanka komplikacija i invalidnosti i skraćivanja trajanja liječenja i oporavka.
***

Povezanost Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca s prvom pomoći seže do samog začetka ideje o Crvenom križu. Kad se davne 1859. godine Henry Dunant nakon bitke zatekao na bojnom polju kod Solferina, organizirao je pružanje pomoći ranjenicima obiju zaraćenih strana u crkvi Chiesa Maggiore u selu Castiglione.

Njegove plemenite ideje oživotvorene su u Pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a osposobljavanje ljudi za pružanju prve pomoći bila je i ostala temeljna zadaća nacionalnih društava u cijelome svijetu. Ova važna zadaća već odavno se ne provodi samo s ciljem spašavanja ljudskih života na bojnom polju. Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) vjeruje da je prva pomoć važan prvi korak koji pomaže u spašavanju života i smanjenju posljedica ozljeđivanja. Provodeći osposobljavanje za pružanje prve pomoći diljem svijeta, Crveni križ je brojnim ljudima dao potrebno znanje i samopouzdanje, koje im omogućava da djeluju u svim situacijama naglo nastupajućih ozljeda i bolesti.

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca svjesna činjenice da se prva pomoć neprekidno razvija kao i važnosti unapređenja kvalitete edukacije pružanja prve pomoći, nakon dužeg vremena rada na harmonizaciji i standardizaciji prve pomoći u 2011. godini objavila je prve međunarodne smjernice za pružanje prve pomoći (International first aid and resuscitation guidelines 2011). Postupci navedeni u smjernicama utemeljeni su na znanstvenim dokazima, a poredani su prema jačini znanstvenog dokaza. Smjernice za prvu pomoć IFRC postale su važan temelj kojeg koriste sva nacionalna društva članice Pokreta za izradu svojih edukativnih materijala kao i prilikom osposobljavanja osoba za pružanje prve pomoći.

Skip to content