Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama

Pomoć u kući

Program “Pomoć u kući starijim osobama” omogućuje starijim osobama što dulji samostalni život i ostanak u vlastitom domu kroz pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti neposredno u njihovim kućanstvima.

Usluge iz programa za korisnike su besplatne, a obuhvaćaju:

 • organiziranje prehrane
 • pomoć u obavljanju kućanskih poslova i uređenju okućnice
 • pomoć u održavanju osobne higijene i osnovnu zdravstvenu skrb
 • razgovor i druženje
 • posredovanje između starijih osoba i institucija vezano uz ostvarivanje različitih prava.

pomoc u kuci


Korisnici

Program je namijenjen:

 • osobama starijim od 65 godina života (iznimno mlađim od 65 godina ako je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama)
 • osobama smanjenih funkcionalnih sposobnosti
 • starijim osobama koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva)
 • osobama koje imaju nizak socioekonomski status
 • osobama teže narušenog zdravstvenog stanja te osobama koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi (razni oblici pomoći u kući npr. kao prava iz socijalne skrbi, ostali oblici skrbi putem nevladinih organizacija ili sl.).Područja provedbe programa

Za više informacija ili uključenje u program kontaktirajte izravno centar za socijalnu skrb na čijem se području program provodi.

Popis centara pogledajte na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sredstava za opće programe ili specifične akcije i projekte.

Sve voljne osobe imaju mogućnost podržati rad Hrvatskog Crvenog križa novčanim donacijama posredstvom interneta ili ugovaranjem trajnog naloga u banci, pozivom na donatorski telefon i polaganjem novca u kasice Crvenog križa. Također, moguće je pomoći donacijom odjeće i obuće, prehrambenih namirnica, medicinskih pomagala i drugih materijalnih dobara.

Novčane donacije moguće je izvršiti uplatom na žiroračun korištenjem internet bankarstva, općih uplatnica kao i ugovaranjem trajnog naloga u vlastitoj banci. Donatori imaju mogućnost odabira specifičnog projekta Hrvatskog Crvenog križa koji žele podržati ili sredstva mogu donirati općenito za programe Hrvatskog Crvenog križa.

Tvrtke su važni partneri u radu Hrvatskog Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ surađuje s tvrtkama koje posluju prema visokim etičkim standardima i svoje uspješno poslovanje prenose na zajednicu u kojoj djeluju.

Tvrtke mogu donirati:

 • proizvode iz svog asortimana proizvodnje ili trgovine
 • proizvode pred istekom roka upotrebe
 • novčana sredstva
 • uključiti se u korporativno volontiranje
 • biti partner u kriznim stanjima

GDCK Slavonski Brod socijalni program provodi u cilju pružanja usluga pomoći u kući starim, bolesnim i nemoćnim osobama, pružanja materijalne i psihosocijalne pomoći obiteljima i pojedincima koji žive u teškim materijalnim uvjetima i obiteljima narušenih odnosa zbog ra-znih oblika ovisnosti, neslaganja, nasilja i sl. Na području Grada Slavonskog Broda i pripadajućih općina veliki broj osoba (ZMN- Zajamčenu Minimalnu Naknadu ima 815 kućanstava i 1886 osoba) koji se u takvim okolnostima javljaju za pomoć i Crvenom križu.

Realizaciju socijalnog programa u cilju pružanja pomoći i poboljšanja kvalitete života obitelji u stanju potrebe, osobito mladih obitelji s većim brojem djece, te starih, napuštenih, bolesnih i invalidnih osoba, provodit ćemo kroz nekoliko područja djelovanja i to:
Program organiziranja i provođenja humanitarnih sabirnih akcija, skladištenja i distribucije materijalnih dobara

Prikupljanje donacija

U okviru ovog programa, a u cilju prikupljanja materijalnih dobara: hrane, robe, posteljine, novca, kućnih potrepština i sl. za pomoć potrebitim obiteljima, provest ćemo:

 • redovnu godišnju humanitarnu sabirnu akciju “Solidarnost na djelu”, listopad 2020. god.,
 • humanitarnu sabirnu akciju: “Podijelimo radost blagdana”, prosinac 2020.god.,
 • preuzimanje i distribuciju humanitarnih paketa i druge robe HCK i drugih donatora,
 • tijekom godine redovno preuzimati pojedinačne donacije građana,
 • organizirati i izvanredne humanitarne akcije za pomoć pučanstvu u izvanrednim situacijama
 • u Republici Hrvatskoj i u svijetu, a sukladno odluci Odbora Društva i Glavnog odbora HCK.
 • pripremati i kandidirati projekte na natječaje iz fondova koji budu oglašeni u zemlji i EU fondove koji imaju za cilj osigurati materijalnu pomoć potrebitima.

Sve donacije će se evidentirati, roba sortirati, po mogućnosti i prati i peglati, skladištiti i pripremati za distribuciju, a novac zaprimati kroz blagajnu i račun Društva. Prikupljenim dobrima planiramo pružiti materijalnu pomoć za 1000 najugroženijih obitelji. Očekujemo da će se u ove akcije uključiti naši građani i gospodarstvenici da daju svoj doprinos.

Distribucija

Distribuciju materijalnih dobara organizirat ćemo i provoditi u Crvenom križu Slavonski Brod, pri mjesnim i općinskim društvima CK i direktnom dostavom robe na teren teže pokretnim osobama, ili osobama koje iz drugih razloga nisu u mogućnosti preuzeti pomoć u sjedištu Društva.

Distribucija materijalnih dobara vrši se svakoga četvrtka od 9:00 do 12:00 sati u prostorima Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod izuzev na dane državnih praznika.

Osobit značaj pružanja materijalne pomoći obiteljima je u okolnostima izvanrednih stanja (prirodne i ekološke nesreće, oružani sukobi i drugo) i jedan dio prikupljenih materijalnih dobara biti će namijenjen za pomoć stradalima u izvanrednim situacijama.

O svim primljenim i distribuiranim materijalnim dobrima vodi se evidencija i o istome se dostavlja godišnje izvješće HCK, Uredu državne uprave Brodsko-posavske županije, Službi za društvene djelatnosti, lokalnoj i područnoj samoupravi te drugim nadležnim tijelima.

Da bi Društvo u narednoj godini moglo još kvalitetnije provoditi ovaj program i skrbiti o osobama u potrebi potrebno je poboljšati uvjete rada.

Tijekom 2020. g. potrebno je raditi na uređenju i opremanju skladišnog prostora u stvaranju kvalitetnijih uvjeta za rad i provođenje programa. Zbog nedostatka financijskih sredstava za uređenje skladišta umanjujemo mogućnosti dobivanja donacija, projekata i potpora. U narednom periodu potrebno je osigurati optimalne uvjete za rad: jednog djelatnika na programu, terensko vozilo i druge materijalno-tehničkih uvjeta rada.
Rad s korisnicima programa

U cilju pružanja raznih oblika pomoći i usluga našim građanima Crveni križ svakodnevno radi na prijemu stranaka i utvrđivanju stanja potreba vodeći računa o istinitosti navoda tražitelja pomoći i usluga i opravdanosti traženja i dobivanja pomoći u Crvenom križu sukladno mogućnostima Društva. Vodi se evidencija osoba u potrebi i pruženim oblicima pomoći.

Zbog navedenog Crveni križ surađuje s nadležnim tijelima i institucijama: JLS; Gradom i općinama, Centrom za socijalnu skrb, crkvom, udrugama i drugim institucijama.

Savjetovalište za prevenciju ovisnosti i obiteljsko savjetovanje

Hrvatski Crveni križ je 2001.god. pokrenuo inicijativu osnivanja i rada Savjetovališta za prevenciju ovisnosti i obiteljsko savjetovanje pri gradskim i županijskim društvima. Od 2011.god. Savjetodavni rad iz područja prevencije ovisnosti i obiteljske problematike provodi se i pri GDCK Slavonski Brod.

Individualnim i obiteljskim savjetodavnim radom pruža se psihosocijalna pomoć u svrhu prevladavanja teškoća, pomoći za izgrađivanje zdravih stavova i odnosa, zdravog funkcioniranja pojedinih članova i čitave obitelji, usluge savjetovanja, upućivanja, podrške, potpore i sl. Rad Savjetovališta ćemo provoditi i u 2020.g. i proširiti s vanjskim stručnim suradnicima, dodatno educiranim i s iskustvom savjetodavnog rada: liječnicima, psiholozima, socijalnim radnicima i drugima.

Pomoć u kući i dnevni boravak za osobe starije životne dobi

Program “Pomoć u kući starim, bolesnim i nemoćnim osobama” Crveni križ provodi na području svog djelovanja od 2006. godine i isti planiramo provoditi i u 2020.g. U suradnji i uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i JLS s kojima će se zaključiti ugovor o provođenju i sufinanciranju istog, kao ugovorni program, te sukladno mogućnostima kroz druge projekte.

Posudionica pomagala

Ova aktivnost pokrenut je s ciljem pružanja pomoći teško oboljelim osobama u obliku ortopedskih pomagala. Već na početku samog rada na programu od naših građana dobili smo nekoliko pomagala i odmah i dali potrebitima na korištenje. Posudionica medicinskih pomagala funkcionira po principu reversa. Posuđujemo svim građanima invalidska kolica, hodalice, bolničke krevete s madracima, štake, guralice, lift kade, pokretni WC . Sva navedena oprema je na raspolaganju potrebitima i izdaje im se na zahtjev reversom. Loše je to što je jedan dio ove opreme u lošem stanju, ali razvijanjem rada na programu vjerujemo da ćemo imati pomagala i u znatno boljem stanju i u većem broju.

Pomoć beskućnicima

Pomoć beskućnicima, u skladu s načelima Crvenog križa, u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom osiguravamo uvjete za prihvat beskućnika u zimskom periodu. Pomoć beskućnicima očituje se u skrbi za uređenje prostora prihvatilišta u Mjesnom odboru J.J. Strossmayer, (posteljine, zimska odjeća i higijenski pribor) i u prihvatu i vođenju brige o beskućnicima.

Bolnica bez bolnica

Hrvatski Crveni križ je početkom 2011. počeo provedbu projekta Bolnica Bezbolnica namijenjenog djeci koja se nalaze na bolničkom liječenju.

Prikupljena dobra društva Crvenog križa dijele osobama u potrebi na svom području rada, a prema mogućnostima solidarno pomažu i drugim društvima HCK.

Javna nabava

Poveznica na postupak javne nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3383999


pomoc u kuci
Skip to content