Godišnja izvješća i planovi – 2019.

2019.

RPT ugovor
Financijski plan za 2019. godinu
Izvješće
Godišnje izvješće
Program rada 2019.
Financijski plan za 2019. godinu
Plan i program rada i financijski plan GDCK SB za 2019. godinu
Odluka o usvajanju izvješća o radu 2019 i financijskog izvješća za 2019.
Izvještaj o prihodima i rashodima 2019.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2019.
Plan nabave za 2019. godinu
RPT Statistics Composite New 2017
Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu
Skip to content