Registar ugovora

Registar Ugovora 18.3.2024.
Statističko izvješće 2023. godina
Registar Ugovora 26.4.2023.
Statističko izvješće 2022. godina
Registar Ugovora 25.7.2022.
Registar Ugovora 28.4.2022.
Statističko izvješće 2021. godina
Registar ugovora 19.3.2021.
Statističko izvješće 2020. godina

Sukob interesa - obavijest temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Obveza objave prema članku 80. stavak 2. ZJN (NN 120/16)

SUKOB INTERESA

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod: Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

Skip to content