Registar ugovora

Registar Ugovora 26.04.2023.
Statističko izvješće 2022. godina
Registar Ugovora 25.07.2022.
Registar Ugovora 28.04.2022.
Statističko izvješće 2021. godina
Registar ugovora 19.03.2021.
Statističko izvješće 2020. godina

Sukob interesa - obavijest temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Obveza objave prema članku 80. stavak 2. ZJN (NN 120/16)

SUKOB INTERESA

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod: Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

Skip to content