Godišnja izvješća i planovi – 2021.

2021.

ODLUKU


o usvajanju Financijskog plana i Plana i programa rada za 2021. godinu


  1. Skupština GDCK Slavonski Brod, sukladno ovlastima Statuta, usvaja Financijski plan i Plan i program rada za 2021. godinu.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Financijski plan GDCK Slavonski Brod za 2021.
Plan i Program rada GDCK Slavonski Brod za 2021.Planovi nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu
I. Izmjena Plan nabave za 2021. godinu
II. Izmjena Plan nabave za 2021. godinu
III. Izmjena Plan nabave za 2021. godinu
IV. Izmjena Plan nabave za 2021. godinu
Skip to content