Godišnja izvješća i planovi – 2021.

2021.

ODLUKU


o usvajanju Financijskog plana i Plana i programa rada za 2021. godinu


  1. Skupština GDCK Slavonski Brod, sukladno ovlastima Statuta, usvaja Financijski plan i Plan i program rada za 2021. godinu.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvješće neovisnog revizora za 2021.
Financijski plan GDCK Slavonski Brod za 2021.
Plan i Program rada GDCK Slavonski Brod za 2021.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2021.
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2021.
Odluka o usvajanju financijskog Izvješća za 2021.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2021.Planovi nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu
I. Izmjena Plan nabave za 2021. godinu
II. Izmjena Plan nabave za 2021. godinu
III. Izmjena Plan nabave za 2021. godinu
IV. Izmjena Plan nabave za 2021. godinu
V. Izmjena Plan nabave za 2021. godinu
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) – 15.10.2021. godine
Skip to content