Godišnja izvješća i planovi – 2020.

2020.

Skupština Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod temeljem ovlasti iz Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod od 28. rujna 2015. godine, na svojoj sjednici održanoj 3. prosinca 2019. godine donosi slijedećuODLUKU


o usvajanju Financijskog plana i Plana i programa rada za 2020. godinu


  1. Skupština GDCK Slavonski Brod, sukladno ovlastima Statuta, usvaja Financijski plan i Plan i program rada za 2020. godinu.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Financijski plan za 2020. godinu
Plan i program rada za 2020. godinu
Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2020. g.
Izvješće o prihodima i rashodima za 2020 god.
Odluka o usvajanju Izvjesca o radu i financijskog izvjesca GDCK Slav. Brod za 2020.
Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinuPlanovi nabave za 2020. godinu

Plan nabave 2020. godina
I. izmjena plana nabave 2020. godina
II. izmjena plana nabave 2020. godina
III. izmjena plana nabave 2020. godina
IV. izmjena plana nabave 2020. godina

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 75 – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) .

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 75 – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) . 15. rujan 2020.

Skip to content