Djelatnici

Djelatnici
Ravnateljica:
Mirjana Matanović, prof.
Tel/Fax: 035 / 444 - 554
E-mail: crveni.kriz.sb@gmail.com

Stručni referent za zdravstveno-preventivne programe i dragovoljno darivanje krvi:
Tatjana Kolobarić, med.sestra
Tel/Fax: 035/ 408 - 620
Mobitel: 099 / 214 - 2670
E-mail: ddk.gdcksb@gmail.com

Stručni referent za financijski plan i analizu, poslove blagajne i likvidature:
Renata Makovec, oec.
Tel/Fax: 035 / 550 - 495
E-mail: financije.gdcksb@gmail.com

Stručni referent za upravno-pravne, kadrovske i administrativne poslove:
Ana Meter Kljajić, bacc.publ.admin
Tel/Fax: 035 / 444 - 554
E-mail: info.gdcksb@gmail.com

Stručni referent za socijalnu djelatnost:
Iva Cindrić, mag.oec.
Tel: 035 / 444 - 554
E-mail: puk.gdcksb@gmail.com

Skladištar:
Bruno Mateša
Tel: 035 / 550 - 495
E-mail: skladiste.gdcksb@gmail.com

Pomoćni radnik:
Slavica Jelinić
Tel: 035 / 444 - 554
E-mail: socijalniprogram.gdcksb@gmail.com

Skip to content