Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2

Nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Županja

Vrijednost projekta: 4.051.816,41 kn

Partneri:
Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica te Gradsko društvo Crvenog križa Novska. Partner na projektu je i Hrvatski Crveni križ koji projektu pruža logističku podršku u aktivnostima edukacija i održavanja IT platforme – osnovnog alata za vođenje baze podataka krajnjih korisnika.

Vrijeme provedbe: 10.11.2020.-10.11.2021.

Projektne aktivnosti usmjerene su na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osoba i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Ciljne skupine projekta su:

  1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;
  2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
  3. samohrani roditelji ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.062,51 kn);
  4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.436,00 kn,
  5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Cilj projekta:
ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih samaca i obitelji i poboljšava kvaliteta života, smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg materijalnog stanja, te se unaprjeđuje sustav prikupljanja donacija hrane. Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordinirani sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.

Skip to content