Školski pribor i školska oprema za Slavoniju i Pounje

Školski pribor i školska oprema za Slavoniju i Pounje

Dana 1. kolovoza 2018. godine potpisan je ugovor o financiranju između Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku i korisnika sredstava Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 1.523.847,60 kuna, vrijeme provedbe projekta je 12 mjeseci.

Projektom su obuhvaćene tri županije Brodsko-posavska županija, Sisačko-moslavačka županija i Vukovarsko-srijemska županija. Parteri na projektu su: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Županja, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Novska, Gradsko društvo Crvenog križa Glina.

Ovim projektom planirano je 1.825 osoba kojim će se osigurati pisaći pribor, bilježnice, olovke, oprema za likovni odgoj i ostala školska oprema, sportska oprema (sportska obuća, dresovi, kupaći kostimi). Djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole biti će nabavljeno 902 paketa školskog pribora i opreme, a za djecu od 1. do 8. razreda predviđeno je 1825 kompleta opreme za tjelesni odgoj.
Kroz ovaj projekt biti će uključene četiri ciljane skupine:

  • Djeca obitelji primatelja zajamčene minimalne naknade (nadalje: ZMN), kojima je pravo utvrđeno rješenjem Centra za socijalnu skrb (nadalje: CZSS). Predloženi kriterij izabran je kao prvi zbog svoje vidljivosti, utvrđenosti i jednostavnosti, koji je k tome iskustveno potvrđen kao relevantan za identifikaciju najsiromašnijih među siromašnima.
  • Djeca samohranih roditelja s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH.
  • Djeca iz obitelji s 3 i više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.025 kuna kao iznosa prosječne neto plaće za svibanj 2017. godine. Za usporedbu, ukupna primanja obitelji s 3 djece sa ZMN i zbrojenim dječjim doplatkom iznosi oko 3.500 kuna.
  • Iznimno, djeca iz obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u dulje od 3 mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu. Prijavitelj i partneri pojedinačno po zahtjevu korisnika, osobnom uvidu ili informaciji drugih dionika utvrđuju pravo na pomoć na osnovu dostavljenih dokumenata uključujući terenski uvid u stambene i druge prilike domaćinstva.Provedba projekta započeta je s danom potpisivanja ugovora.

Poveznica na postupak javne nabave:

Školski pribor i oprema https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2705468

Skip to content