Temelj za rad

Zakoni

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
Zakon o udrugama
Zakon o humanitarnoj pomoći
Zakon o javnoj nabavi

Statut

Statut
Izmjene i dopune statuta

Pravilnici

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave GDCKSB 07.09.2018. .
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave GDCKSB 10.09.2020.
Poseban popis arhivskog gradiva GDCKSB 14.01.2022.
Pravila za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom GDCKSB 14.01.2022.
Skip to content