Prva pomoć

Prva pomoć

Prva pomoć je skup postupaka kojima pomažemo unesrećenom do dolaska službe hitne medicinske pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika. Ukupnim djelovanjem – postupcima prve pomoći, pozivom u pomoć i riječima utjehe – nastoji se otkloniti neposredna opasnost po život, umanjiti bol i pružiti osjećaj sigurnosti kod unesrećene osobe.

Ciljevi prve pomoći su:

 • spašavanje života,
 • sprječavanje nastanka trajnih posljedica i
 • skraćivanje trajanja liječenja i oporavka.

Ostvarivanje navedenih ciljeva uspješnije je, ako je djelovanje svih koji sudjeluju u pružanju odgovarajućih postupaka pomoći unesrećenom povezano. Postupci pružanja pomoći koje slikovito nazivamo ”karikama u lancu spašavanja” su:

 1. poduzimanje neodgodivih mjera za spašavanje života,
 2. pozivanje pomoći,
 3. pružanje prve pomoći,
 4. intervencija službe hitne medicinske pomoći i
 5. bolničko zbrinjavanje.

Osoba koja pruža prvu pomoć bitno utječe na uspješnost poduzetih mjera u prve tri ”karike u lancu spašavanja”. Svaki lanac je onoliko jak koliko je jaka njegova najslabija karika, stoga učenje prve pomoći i redovita obnova znanja pomaže u jačanju prve tri spomenute karike. Osnovna načela kojih bismo se trebali pridržavati pri pružanju prve pomoći su:

 • NE paničariti
 • voditi brigu o sigurnosti pružatelja prve pomoći i unesrećenih
 • spasiti život
 • NE štetiti
 • NE raditi više nego što treba

Službene osobe koje ovisno o situaciji moramo pozvati na mjesto nesreće su:

 • policija 192
 • vatrogasci 193
 • hitna pomoć 194
 • opća služba 112

Zakonom o zaštiti na radu propisano je da djelatnike treba obvezno osposobiti za pružanje prve pomoći u slučaju bolesti ili ozljede na radu. Ova se obveza odnosi i na polaznike izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja koji se prije obavljanja praktične nastave moraju osposobiti za zaštitu na radu i prvu pomoć.

Na radnim mjestima i mjestima gdje se održava izobrazba postoji ormarić za pružanje prve pomoći koji treba sadržavati:

 • flastere različitih oblika
 • sterilne gaze
 • zavoje
 • zavojni materijal za opekline (alu-plast)
 • škare
Skip to content