Tko smo

Gradsko društvo Crvenog Križa Slavonski Brod

Hrvatski Crveni križ je nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez Zajednica udruga županijskih društava Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa, društava s pravnom osobnošću, koji djeluje sukladno misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Hrvatski Crveni križ, zajedno sa svojim ustrojstvenim jedinicama, provodi zadaće koje su utvrđene Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, zaključaka Međunarodnih konferencija, Međunarodnog humanitarnog prava i drugih međunarodnih ugovora, a sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu i Planu i programu rada svake ustrojstvene jedinice s pravnom osobnosti, te svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, s ciljem pružanja pomoći potrebitima i ublažavanja ljudskih patnji izazvanih prirodnim i ekološkim katastrofama s masovnim stradanjima velikog broja ljudi, oružanim sukobima i drugim masovnim stradanjima.

«Hrvatski Crveni križ u svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, zalaže se za poštivanje međunarodnoga humanitarnog prava, zaštitu ljudskih prava i prava djece.

Posebne obveze Hrvatski Crveni križ ima i izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnog stradanja ljudi.» (Citat: Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, NN 71/2010., članak 2.)

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod (skraćeno: GDCK Slavonski Brod, a dalje u tekstu: Društvo) je Društvo s pravnom osobnošću i djeluje na području Grada Slavonskog Broda i općina; Bebrine, Brodskog Stupnika, Bukovlja, Donjih Andrijevaca, Garčina, Gornje Vrbe, Gundinaca, Klakara, Oprisavaca, Oriovca, Podcrkavlja, Sibinja, Sikirevaca, Slavonskog Šamca, Velike Kopanice i Vrpolja.

Ustrojstveni oblici Društva bez pravne osobnosti su osnovna, mjesna, područna i općinska društva Crvenog križa.

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu Hrvatskog Crvenog križa, sukladno Statutu i Planu i programu rada Društva, sukladno odlukama Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa, Skupštine i Odbora Društva, Društvo djeluje kao punopravni član Saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa, Nacionalnog društva i Zajednice udruga, društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije, na principu vertikalne povezanosti i odgovornosti.

Ovako postavljen ustroj temelj je jedinstvenog djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih jedinica na području cijele Republike Hrvatske.

Skip to content