Promicanje zdravlja

Promicanje zdravlja

Prema Europskoj strategiji prevencije i kontrole kroničnih nezaraznih bolesti četiri su glavna bihevioralna rizika za zdravlje ljudi: nepravilna prehrana, neredovita tjelesna aktivnost, prekomjerna konzumacija alkohola i pušenje. Tri su biomedicinska rizika: prekomjerna tjelesna masa (i debljina), povišeni krvni tlak i dislipidemija za razvoj pet vodećih kroničnih nezaraznih bolesti koje su glavni uzrok pobola i smrtnosti u Republici Hrvatskoj:

 1. Bolesti srca i krvnih žila (kardiovaskularne bolesti)
 2. Zloćudne novotvorine (maligne bolesti – rak)
 3. Dijabetes (tip 2)
 4. Kronična opstruktivna plućna bolest
 5. Mentalni poremećaji.

zdravlje

Od svih rizika prekomjerna tjelesna masa i debljina predstavljaju najznačajniji rizik za razvoj svih pet bolesti, pri čemu je debljina značajan rizik i za dva biomedicinska rizika (povišeni krvni tlak i dislipidemija).

Nacionalni program Živjeti zdravo počeo se aktivno razvijati na poticaj Ministarstva zdravstva 2015. kao program promicanja i unapređenja zdravlja svih stanovnika Republike Hrvatske, s ciljem poboljšanja kvalitete života i demografske situacije, čime se edukacijom svog stanovništva želi podići razina svijesti o rizičnom ponašanju i spriječiti razvoj kroničnih nezaraznih bolesti za očuvanje zdravlja. Na taj način nastoji se smanjiti utjecaj negativnih čimbenika na zdravlje putem učinkovitih mjera promicanja zdravlja i primarne prevencije bolesti uz kreiranje okruženja u kojem će svim osobama biti omogućena najviša razina zdravlja.

Provođenjem Nacionalnog programa Živjeti zdravo želi se povećati očekivano trajanje godina života i broj godina života bez bolesti i/ili invaliditeta, povećati natalitet i postići visoka razina tjelesnog i mentalnog zdravlja. Djelovanjem na osobnoj razini kao i na razini cijelog društva i njegovog okoliša, želi se utjecati na najvažnije odrednice zdravlja – biološka, psihološka, okolišna i socijalna. Nacionalni program Živjeti zdravo obuhvaća tri prioritetna područja:

 1. Pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i prevencija debljine
 2. Mentalno zdravlje
 3. Spolno zdravlje

Navedena se područja razvijaju predlaganjem stručnih okvira utemeljenih na dokazanim istraživanjima, kontinuiranom promidžbom i primjenom učinkovitih intervencija.
Promicanjem zdravog načina života u svim okruženjima prevenirat će se razvoj kroničnih nezaraznih bolesti, a posebno porast prekomjerne tjelesne mase i debljine te očuvati mentalno i spolno zdravlje svih stanovnika. Ciljana populacija su djeca i mladi, osobe srednje i starije dobi, osobe s povećanim rizikom ponašanja, radno sposobno stanovništvo, ranjive (vulnerabilne) skupine (nezaposleni, osobe invaliditetom, azilanti). Predviđene aktivnosti prilagođene su procjeni zdravstvenog stanja u svakoj županiji i usmjerene poboljšanju zdravlja populacije uz posebno razvijen pristup djelovanja u lokalnoj zajednici. Nositelj Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Županijskim zavodima za javno zdravstvo i koordinaciji s ostalim suradnicima na nacionalnoj i lokalnoj razini (državne i javne ustanove, nevladine udruge, civlni sektor fakulteti, škole, vrtići, lokalna uprava, turistička zajednica, Crveni križ).

Cilj provođenja Nacionalnog programa Živjeti zdravo u Hrvatskom Crvenom križu je razvoj novih zdravstveno preventivnih programa i projekata kroz tri, od pet zdravstvenih komponenti, kojima se želi pridonijeti razvoju aktivnosti usmjerenih poboljšanju zdravlja i prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravih navika života.

To su:

 1. Zdravstveno obrazovanje djece i mladih
 2. Zdravlje i tjelesna aktivnost
 3. Zdravlje i prehrana
 4. Zdravlje i radno mjesto
 5. Zdravlje i okolišPrekomjerna tjelesna masa i debljina

U velikom broju zemalja svijeta pa tako i u Hrvatskoj bilježi se porast zdravstvenih problema koji nastaju zbog prekomjerne tjelesne mase, što pridonosi razvoju uzročno povezanih bolesti koje spadaju među vodeće uzroke pobola i smrti. Zbog prekomjerne tjelesne mase mogu nastati i druge komplikacije kao što su degenerativne bolesti zglobova, endokrinološki poremećaji i psihički problemi.

Skip to content