Odluka o odabiru kandidata za rad na projektu „Ostvari+“

Odluka o odabiru kandidata za rad na projektu „Ostvari+“

Na temelju članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod od 28. rujna 2015. godine i Izmjena i dopuna Statuta Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod od 26. studenog 2020. godine   i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), kodni broj: SF.3.4.11.01.0177, u okviru poziva Zaželi – prevencija institucionalizacije, ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod donosi 

Odluku o odabiru kandidata za rad na projektu „Ostvari+“

Članak 1.

Temeljem javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Ostvari +“ objavljenog dana 02. travnja 2024. godine na službenoj internet stranici Hrvatskog Crvenog križa- Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod Oglas – projekt “Ostvari +” i  na oglasnoj ploči, a temeljem provedenog intervjua za prijem u radni odnos – radnik/radnica za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške  starijim osobama i/ili  odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Ostvari +“,  prema uvodno naznačenom projektu odabrani su sljedeći kandidati: 

LISTA KANDIDATA   Ostvari +
R.BR.IME I PREZIME
1.NEVENKA ANUŠIĆ
2.EMICA BABIĆ
3.KATICA BABIĆ
4.ANA BIONDA
5.ANKICA BLAŽEVIĆ
6.IVANKA ĆOSIĆ
7.MIRJANA DRAŠKOVIĆ
8.MARIJA JAKIĆ
9.JELENA JAKOVLJEVIĆ
10.RENATA JELIĆ
11.BARICA JERKOVIĆ
12.ANKICA KOLOBARIĆ
13.MARIJA KURTIŠI
14.EVICA LEBIĆ
15.MARICA LOVRIĆ
16.ZLATICA MALIVUK
17.KATICA MAODUŠ
18.BRANKA MARKOVIĆ
19.SNJEŽANA MATANOVIĆ
20.SLAVICA MIKULIĆ
21.LJUBICA NORAC
22.BOŽICA OROZ
23.ANICA PAVLJUK
24.IVANA PELIVAN
25.MANDA PETRIČEVIĆ
26.LUCA POPKO
27.VIKTORIIA RACHOK
28.ANKICA ŠPRAJC
29.MARIJA VEBER
30.VJEKOSLAVA VRDOLJAK
31.JELENA VUKOTIĆ
32.SLAVICA VUKOVIĆ
33.VESNA ŽANKO

Članak 2.

Na temelju ove Odluke  sa odabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod Naslovna  

Izvorni dokument možete pogledati (OVDJE)

Skip to content