Doniraj, ne bacaj! NPOO.C1.5.R4-I1.01.0001

Izvor financiranja: Mehanizam za oporavak i otpornost ( RRF) NPOO.C1.5.R4-I1.01.0001 

Ulaganje C.1.5.R4.I1- INFRASTRUKTURNO OPREMANJE POSREDNIKA U LANCU DONIRANJA HRANE I BANKE HRANE. Za provedbu Poziva su osigurana EU sredstva iz instrumenta „NextGenerationEU“ 

Vrijednost projekta: 199.999,99 HRK odnosno 26.544,56 €. 

Vrijme provedbe projekta: 1. siječnja – 30. rujna 2023.

Cilj projekta: GDCK Slavonski Brod će kroz projekt kupnjom automobila ojačati infrastrukturne kapacitete Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime će se doprinijeti smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva. GDCKSB će kroz nove prijave na natječaje na nacionalnoj i europskoj razini nastojati i dalje razvijati i unaprjeđivati socijalnu politiku.

Projekne aktivnosti obuhvatiti će kupnju 1 vozila kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva. Projekt je usmjeren na jačanje infrastrukturnih kapaciteta Gradskog društvaCrvenog križa Slavonski Brod kao posrednika u lancu doniranja hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane. Aktivnostima informiranja i vidljivosti omogućiti će se i unapređenje znanja zajednice o problemima skrbi u zajednici te na koje se sve načine ona može unaprijediti. Kanalima vidljivosti (radijska reportaža, objave na web) te označavanjem kupljenog vozila šira javnost biti će informirana o projektu te će se doprinijeti povećanju količina donirane hrane, a čime se doprinosi i smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

Skip to content