POZIV NA RAZGOVOR ZA POSAO (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO

POZIV NA RAZGOVOR ZA POSAO (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO

POZIV NA  RAZGOVOR ZA POSAO (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO

 radnik/ca za pružanje usluge pomoći,  potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom

Na temelju članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod od 28. rujna 2015. godine i Izmjenama i dopunama Statuta Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod od 26. studenog 2020. godine, Odluke o financiranju Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine  i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru  Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, a u sklopu provedbe projekta kodni broj: SF.3.4.11.01.0177Ostvari +“ od 11. ožujka 2024. godine, ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod objavila je dana 02. travnja 2024. godine oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta „Ostvari +“, radnik/ca za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom.

Oglas je objavljen na internet stranici Naslovna i oglasnoj ploči Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod, te je isti bio otvoren od 02. travnja do  10. travnja 2024. godine.

Povjerenstvo za provedbu predmetnog Oglasa je nakon izvršenog pregleda prijava pristiglih na Javni poziv utvrdilo kako je u propisanom roku pristiglo ukupno četrdeset jedna (41) prijava na oglas za posao radnik/ca za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata/kandidatkinja pravodobno prijavljenih na predmetni oglas, čije su prijave potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu i koji se pozivaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, kako slijedi:

LISTA KANDIDATA
R. br.Ime i prezime
1.VJEKOSLAVA VRDOLJAK
2.BOŽICA OROZ
3.BRANKA MARKOVIĆ
4.LUCA POPKO
5.NEVENKA ANUŠIĆ
6.VESNA ŽANKO
7.JELENA JAKOVLJEVIĆ
8.SLAVICA MIKULIĆ
9.ANICA PAVLJUK
10.ZLATICA MALIVUK
11.KATICA BABIĆ
12.BARICA JERKOVIĆ
13.MARIJA VEBER
14.MARICA LOVRIĆ
15.VIKTORIIA RACHOK
16.IVANKA ĆOSIĆ
17.JELENA VUKOTIĆ
18.LJUBICA NORAC
19.ANKICA ŠPRAJC
20.ANKICA KOLOBARIĆ
21.MANDA PETRIČEVIĆ
22.MARIJA JAKIĆ
23.TANJA LEROTIĆ
24.MARTINA ALKOVIĆ
25.KATICA MAODUŠ
26.SLAVICA VUKOVIĆ
27.SNJEŽANA MATANOVIĆ
28.ANKICA BLAŽEVIĆ
29.MIRJANA DRAŠKOVIĆ
30.RENATA JELIĆ
31.MARIJA KURTIŠI
32.EMICA BABIĆ
33.EVICA LEBIĆ
34.SANJA BAŠIĆ
35.ZDENKA BOŠNJAK
36.ANA BIONDA
37.IVANA PELIVAN
38.KATA MIŠKOVIĆ
39.GORDANA MILJEVIĆ
40.MARICA GLAVAŠ
41.VESNA KUJADIN

Povjerenstvo za provedbu oglasa održati će razgovor za posao (intervju) s gore navedenim kandidatima dana 18.04.2024. (četvrtak) u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod, Ante Starčevića 13, Slavonski Brod prema sljedećem rasporedu:

  • s početkom od 9:00 sati za kandidate/kandidatkinje od rednog broja 1.-7. prema redoslijedu navedenom u tablici;
  • s početkom od 9:30 sati za kandidate/kandidatkinje od rednog broja 8.-14. prema redoslijedu navedenom u tablici;
  • s početkom od 10:00 sati za kandidate/kandidatkinje od rednog broja 15.-21. prema redoslijedu navedenom u tablici;
  • s početkom od 10:30 sati za kandidate/kandidatkinje od rednog broja 22.-28. prema redoslijedu navedenom u tablici;
  • s početkom od 11:00 sati za kandidate/kandidatkinje od rednog broja 29.-35. prema redoslijedu navedenom u tablici;
  • s početkom od 11:30 sati za kandidate/kandidatkinje od rednog broja 36.-41. prema redoslijedu navedenom u tablici.

Svi pozvani kandidati obvezni su, prilikom pristupanja razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom, predočiti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru sa Povjerenstvom, smatrat će se da je povukao prijavu  na Oglas.

Ova Obavijest objavit će se na web stranici  Naslovna i oglasnoj ploči Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod najmanje 2 (dva) dana prije održavanja razgovora (intervju-a).

Izvorni dokument možete pogledati OVDJE.

Skip to content