Izvješće o ostvarenim rezultatima prikupljanja doza krvi 01.01. – 31.3.2024.

Izvješće o ostvarenim rezultatima prikupljanja doza krvi 01.01. – 31.3.2024.

U razdoblju od 1.1. do 31.3. organizirano je 19 akcija darivanja krvi, na kojima je darovano 899 doza krvi (756 muškarci, 143 žene). Akcijama je pristupilo 998 darivatelja (816 muškaraca, 182 žene), a 39 osoba prvi je put darovalo krv (32 muškarca, 7 žena).

Svim darivateljima krvi HVALA!

Skip to content