V. podjela higijenskih paketa raseljenim osobama iz Ukrajine

V. podjela higijenskih paketa raseljenim osobama iz Ukrajine

U sklopu HCK projekta “Country Plan – Ukraine and impacted countries”, kojeg provodimo prema raseljenim osobama iz Ukrajine na području našeg djelovanja, danas smo proveli V. isporuku higijenskih paketa raseljenim osobama, koje se nalaze u kolektivnom smještaju.

Skip to content