Poziv za iskaz interesa pripadnika ciljne skupine za sudjelovanje u projektu “Zaželi – prevencija institucionalizacije”-až. 15.9.2023.

Poziv za iskaz interesa pripadnika ciljne skupine za sudjelovanje u projektu “Zaželi – prevencija institucionalizacije”-až. 15.9.2023.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLAVONSKI BROD – u sklopu pripreme projektnog prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, referentni broj: SF.3.4.11.01., sufinanciranog iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. godine, Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE USLUGE

POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA SA INVALIDITETOM.

Dokumenti:

Javni poziv za iskaz interesa
Obrazac za iskaz interesa

Skip to content