Provedba projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“

Provedba projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“

07. lipnja 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014. – 2020.

Nakon uspješno provedenog projekta FEAD 2020./2021. pod nazivom „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“, Gradsko društvo Crvenog križa Županja i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sklopili su dana 07. lipnja 2022. godine Ugovor za projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ (u daljnjem tekstu: Ugovor), u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., a koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19. 

VRIJEDNOST PROJEKTA I PODRUČJE PROVEDBE

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.119.997,49 kn, a razdoblje provedbe projekta je godina dana od dana sklapanja Ugovora. 

Projekt će se provoditi na području tri (3) županije: Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije, iz kojih dolazi sedam (7) partnerskih organizacija: Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica te Gradsko društvo Crvenog križa Novska. 

Aktivnosti na projektu započele su potpisivanjem Ugovora o radu sa djelatnicima na projektu i slanjem obavijesti partnerskim organizacijama o sklapanju Ugovora sa Ministarstvom.

Projektne aktivnosti usmjerene su na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osoba i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

POTENCIJALNI PRIMATELJI PAKETA HRANE I HIGIJENSKIH POTREPŠTINA (CILJNE SKUPINE):

1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb; 

2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo; 

3. samohrani roditelji  ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.250,00 kn); 

4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 7.052,00 kn, 

5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Broj korisnika paketa pomoći u hrani procijenjen je na 8.920 osoba, dok je broj korisnika paketa osnovne materijalne pomoći procijenjen na 8.555 osoba.

Distribucija paketa hrane vršit će se putem vlastitih distribucijskih kanala partnera – u prostorijama partnera za ograničeni broj korisnika koji žive u tim naseljima i mogu osobno doći po njih, a za veći broj korisnika do njihovih domova, budući da je riječ o području koje obuhvaća veliki dio ruralnih krajeva gdje su cijene putnih karata visoke i broj sredstava javnog prijevoza ograničen. Distribucija paketa vršit će se uz najstrože poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom (COVID-19).

JEDAN OD CILJEVA PROJEKTA JE UNAPRIJEDITI SUSTAV DONACIJA HRANE TE POVEĆATI KOLIČINE DONIRANE HRANE

Jedan od bitnih elemenata projekta je prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donacija u hrani te izravno povezanih aktivnosti podizanja svijesti. Tijekom cijele provedbe projekta koordinator će komunicirati s trgovačkim centrima, proizvođačima hrane i drugim gospodarstvenicima kako bi osigurao donacije u hrani pravnih i privatnih subjekata. Nadalje, organizirat će kampanje za podizanje svijesti građana o potrebi doniranja hrane kako bi se povećala količina doniranja hrane.  

POPRATNE MJERE 

Jedna od popratnih mjera projekta bit će edukacija minimalno 360 krajnjih korisnika o zdravom načinu života i pravilnoj prehrani. Provedba ove mjere uključuje edukaciju najmanje 20 djelatnika i volontera koji će nakon završene obuke održati jednu ili više edukacija za krajnje korisnike.

Druga popratna mjera je edukacija korisnika o uzgoju povrća na balkonu nakon koje će korisnici steći nova znanja i biti osposobljeni za samostalni uzgoj povrća kako bi izbjegli kupnju istih i osigurali uštedu u kućnom budžetu. U okviru ove popratne mjere održat će se 3 radionice sa po najmanje 10 korisnika. Prijavitelj će osigurati materijal za rad – lončanice, zemlja, gnojivo i sjeme, a korisnici će zadržati posađeno povrće. Osim toga, izradit će se i tiskati brošura o uzgoju povrća na balkonu.  

Treća popratna mjera je podizanje svijesti korisnika o održavanju osobne higijene kućanstva vezano za održavanje zdravlja i prevenciju zaraznih bolesti s naglaskom na epidemiju bolesti COVID-19.

Za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta izradit će se i tiskati promidžbeni materijal (letci, plakati, roll up banneri).  

18. kolovoza 2022. godine u Bošnjacima održan je uvodni partnerski sastanak s ciljem uspješnije i kvalitetnije provedbe projekta. Sastanku su, osim predstavnika partnerskih organizacija, nazočili i predsjednica GDCK Županja Terezija Nemetz, predsjednik Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije te načelnik općine Bošnjaci Andrija Juzbašić. Partneri su detaljno upoznati sa svim elementima i aktivnostima projekta, ali i svojim obavezama. 

Provedbom ovog projekta, ostvaruju se sljedeći specifični ciljevi: 

  • ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih samaca i obitelji i poboljšava kvaliteta života, 
  • smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg materijalnog stanja, 
  • unaprjeđuje se sustav prikupljanja donacija hrane. 

Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordinirani sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.

NAPOMENA: 

Potencijalni korisnici s područja djelovanja GDCK Županja, a koji pripadaju kategorijama 2. – 5. trebaju podnijeti Zahtjev za humanitarnu pomoć u GDCK Županja na adresi Dr. Franje Račkog 30b, a sve informacije mogu dobiti na broj telefona 099 426 2022 radnim danom od 8 do 15 sati.

Potencijalni korisnici s područja djelovanja partnerskih organizacija GDCK Vinkovci, Vukovar, Ilok, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Novska i Hrvatska Kostajnica, obrazac zahtjeva mogu preuzeti OVDJE ili se javiti najbližem društvu Crvenog križa. 

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Županja.

Skip to content