Akcia darivanja krvi 15.06.2022. godine- Crveni križ

Akcia darivanja krvi 15.06.2022. godine- Crveni križ

Akcija darivanja krvi održava se 15.06. 2022. godine, srijeda od 09,00 -19,00 sati u Crvenom križu, Eugena Kumičiča 3. Pauza 12,00 – 13,00 sati.


Hvala Vam <3

Skip to content