Akcija darivanja krvi 30.03.2022. godine

Akcija darivanja krvi 30.03.2022. godine

Akcija darivanja krvi održava se 30.03.2022. godine u Crvenom križu, Eugena Kumičića 3 od 09,00 – 19,00 sati ( pauza 12,00 – 13,00 h) 

Skip to content