Prihvaćanje i informiranje raseljenih osoba iz Ukrajine

Prihvaćanje i informiranje raseljenih osoba iz Ukrajine

GDCK Slavonski Brod je dočekao 21.3.2022. i evidentirao 33 raseljene osobe iz Ukrajine, informirajući se o njihovim potrebama, kako bi im se osiguralo što im treba, upoznavajući ih s pravima o zdravstvenoj skrbi, pravima kod nastavka obrazovanja djece, te o pravima prilikom zapošljavanja.

Danas, 23.3.2022., su djelatnici CZSS Slav. Brod, došli kako bi ih informirali i uputili prema ostvarivanju svojih socijalnih prava.
Skip to content