Akcija davanja krvi 23.03.2022. Crveni križ

Akcija davanja krvi 23.03.2022. Crveni križ

Akcija darivanja krvi održava se 23.03.2022. godine :

-u Crvenom križu, Eugena Kumičića 3 od 09,00 – 15,00 sati ( pauza 12,00 – 13,00 h) 

 -u Općini Sikirevci  od 17,00 – 20,00 sati 

Skip to content