Akcija davanja krvi 16.03.2022.

Akcija davanja krvi 16.03.2022.

Akcija darivanja krvi održava se 16.03.2022. godine :

-u Crvenom križu, Eugena Kumičića 3 od 09,00 – 15,00 sati

( pauza 12,00 – 13,00 h)  

-u OŠ Josip Kozarac Slavonski Šamac  od 17,00 – 19,00 sati 

Skip to content