Akcija davanja krvi 09.03.2022. OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj

Akcija davanja krvi 09.03.2022. OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj

Akcija darivanja krvi održava se 09.03.2022. godine :-u Crvenom križu, Eugena Kumičića 3 od 09,00 – 15,00 sati ( pauza 12,00 – 13,00 h)
-u OŠ Sibinjskih žrtava, Sibinj od 17,00 – 19,00 sati .

Skip to content