Akcije darivanja krvi 02.03.2022. godine

Akcije darivanja krvi 02.03.2022. godine

Akcije darivanja krvi održavaju se 02.03.2022. godine :

-u Crvenom križu, Eugena Kumičića 3 od 09,00 – 15,00 sati ( pauza 12,00 – 13,00 h)

-u Općini Brodski Stupnik od 17,00 – 19,00 sati

Skip to content