Godišnja izvješća i planovi – 2022. godina

Godišnja izvješća i planovi – 2022. godina

2022.

Skupština Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod temeljem ovlasti iz Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod od 28. rujna 2015. godine, na svojoj sjednici održanoj 7. prosinca 2021. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana i Plana i programa rada za 2022. godinu
Skupština GDCK Slavonski Brod, sukladno ovlastima Statuta, usvaja Financijski plan i Plan i program rada za 2022. godinu.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skip to content