Doniranje hrane – informacije za potencijalne donatore

Doniranje hrane – informacije za potencijalne donatore

Doniranje hrane – informacije za potencijalne donatore

 

Poštovani primarni proizvođači hrane,

ukoliko imate viškova hrane, a željeli biste ih donirati potrebitim osobama, donosimo vam osnovne informacije o doniranju hrane, a koje se tiču označavanja hrane namijenjene doniranju.

Razlika između: „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“ datuma s obzirom na sigurnost hrane?

„UPOTRIJEBITI DO“ – datum je tzv. „datum sigurnosti“ i nalazi se na hrani koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva. Istekom datuma „upotrijebiti do“ hrana postaje nesigurna za konzumaciju i ne smije se donirati niti konzumirati.

„NAJBOLJE UPOTRIJEBITI DO“ – datum nije pokazatelj sigurnosti hrane, to je tzv. „datum kvalitete“ koji pokazuje datum do kojeg hrana zadržava svoja kvalitativna svojstva ako je ispravno skladištena. Istekom datuma „najbolje upotrijebiti do“ hrana se može donirati i konzumirati nakon isteka datuma „najbolje upotrijebiti do“, (pod uvjetom da je sigurna), ali postoji mogućnost nešto umanjene kvalitete (smanjena hrskavosti keksa i sl.).

KAKO ZNATI DA JE HRANA SIGURNA NAKON ISTEKA „NAJBOLJE UPOTRIJEBITI DO“ DATUMA?

Preporuka je da se hrana vizualno pregleda. Miris hrane treba biti karakterističan za tu vrstu hrane. Potrebno je provjeriti postoje li oštećenja ambalaže koja dolazi u neposredan dodir s hranom, paziti da nema znakova ispupčenja, hrđe, plijesni, kvarenja, insekata ili stranih tijela. Također, vrlo je važno obratiti pozornost na temperaturu skladištenja.

POSEBNA PRAVILA ZA OZNAČAVANJE I DONIRANJE JAJA

Iako su jaja označena datumom „najbolje upotrijebiti do“, za njih postoje posebna pravila koja propisuju da se rok u kojem jaja zadržavaju svoja specifična svojstva (ako su pravilno skladištena) određuje na najviše 28 dana nakon nesenja. (Uredba Komisije (EZ) br. 589/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja).

Također, prema pravilima EU-a o higijeni hrane, jaja se moraju isporučiti krajnjem potrošaču odnosno primatelju u najduljem roku od 21 dan od nesenja. Nakon isteka 21. dana, jaja nije moguće donirati posredniku u lancu doniranja hrane odnosno krajnjem primatelju. Nakon proteka razdoblja od 21 dan jaja se mogu donirati samo onom posredniku u lancu doniranja hrane, koji će ta jaja dovoljno dugo termički obraditi prije posluživanja krajnjem primatelju.

MOŽE LI SE DONIRATI HRANA S NEDOSTATKOM U OZNAČAVANJU NPR. DONIRANJE HRANE BEZ ETIKETE NA HRVATSKOM JEZIKU I KAKO OSIGURATI DA KRAJNJI PRIMATELJ DOBIJE TOČNE INFORMACIJE O HRANI?

Može, ali donator MORA sve informacije o hrani dostaviti posredniku u lancu doniranja hrane, na etiketi ili popratnom dokumentu, a isti OSIGURATI da krajnji primatelj dobije točne informacije o hrani. Obveza je posrednika u lancu doniranja hrane osigurati da krajnji primatelj dobije točne informacije o hrani. Iz tog razloga donator mora sve potrebne informacije dostaviti posredniku u lancu doniranja hrane kako bi osigurao da posrednici u lancu doniranja hrane mogu ispuniti svoje obveze u pogledu informiranja krajnjeg primatelja o hrani.

Pri tome posrednik može:

  • prije doniranja hrane krajnjem primatelju opremiti hranu s etiketama dobivenim od donatora (lijepiti etikete na pretpakovinu (ambalažu), gumicom pričvrstiti papir s pripadajućim ispravnim podacima (informacijama) o hrani ili na sličan odgovarajući način opremiti hranu s ispravnim podacima)
  • samostalno pripremiti papir s ispravnim podacima (informacijama) o hrani na temelju podataka dobivenih od donatora

Izvor: “Vodič o doniranju hrane”, Ministarstvo poljoprivrede

Podsjećamo kako veliki broj primarnih proizvođača hrane ima viškove u svome poslovanju kojih se rješavaju na različite načine, a samo nešto više od 10% viškova doniraju, dok je 27,9% (1,2 milijuna) stanovnika Hrvatske u riziku od siromaštva i ne može si priuštiti kvalitetan obrok svaki dan.

KOME SE OBRATITI UKOLIKO ŽELITE DONIRATI SVOJE VIŠKOVE?

Naša društva Crvenog križa registrirani su posrednici u doniranju hrane, posjeduju logističke kapacitete za prihvat vaših donacija i podjelu krajnjim korisnicima. Proučite Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje (NN 91/2019) i javite se lokalnom društvu Crvenog križa.

Sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) pruža se nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i slično) te se financiraju aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe, a među kojima su i financiranje troškova za prikupljanje, prijevoz i podjelu donirane hrane.

Doniranje hrane omogućeno je kroz pozive koji su usmjereni na ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Gradsko društvo Crvenog križa Županja provodi projekt “Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2” koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Više o projektu pročitajte ovdje: https://bit.ly/FEADIII

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Županja.

Skip to content