Senior club

Senior club

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod ima dugu tradiciju djelovanja u zajednici kao najstarija humanitarna organizacija na području grada Slavonskog Broda i 16 pripadajućih općina.

U duhu svog djelovanja, projektom „ Senior club“ pridonijeti će se inkluziji i pomoći ranjivim skupinama u društvu, poboljšanju socijalnih, emocionalnih, kognitivnoih i kreativnih vještina kao i psihofizičkog zdravlja te njihovoj aktivaciji.

Aktivnosti projekta koje predstoje , a uključuju rekonstrukciju i opremanje adekvatnih prostora te nabavu vozila omogućit će pružanje usluga Dnevnog boravka i Pomoći u kući kako bi unaprijedili pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Sve aktivnosti projekta Senior club će se implementirati bez primjene bilo kakvog oblika diskiriminacije po bilo kojoj osnovi , s posebnim naglaskom na ravnopravan odnos i posebnom pažnjom na uobzirivanje potreba osobe starije životne dobi , osobama s invalididetom, žene i sve druge ranjive skupine.  Sve informacije o projektu su dostupne putem promidžbenih materijala , telefona , e-maila te on-line načinom putem web stranice kako bi povećali vidljivost projekta te smanjili negativan utjecaj na okoliš.

Skip to content