Sigurnije škole i vrtići

Sigurnije škole i vrtići

Hrvatski Crveni križ je u sklopu projekta Sigurnije škole i vrtići, razvio lako dostupnu platformu koja se nalazi na www.sigurnija-djeca.hck.hrnudeći različite sadržaje; edukativne materijale, aktivnosti i alate, koje  učitelji, nastavnici, odgojitelji i stručni suradnici, mogu koristiti i realizirati u svakodnevnom radu.U svrhu poticanja suradnje GDCK Slav. Brod sa školama i dječjim vrtićima, te u svrhu pomaganja školama i vrtićima na ostvarivanje prava na oznaku “Sigurna škola” i “Siguran vrtić”, a uslijed provedbe gore navedene platforme, GDCK Slav. Brod od 26.3.-14.4.2021. vrši podjelu kompleta prve pomoći, svim matičnim i područnim vrtićima i školama na području grada Slavonskog Broda i 16 pripadajućih općina.

Kompleti prve pomoći će se koristiti za usavršavanje znanja o prvoj pomoći, dok iste mogu preuzeti predstavnici Crvenog križa koji djeluju u osnovnim, srednjim školama i vrtićima svakim radnim danom od 7,00-15,00 u GDCK Slavonski Brod, a više informacija je dostupno na tel: 035/444-554 i na elektroničkoj pošti: info.gdcksb@gmail.com.

Skip to content