Akcija davanja krvi 17.03.2021. godine Crveni križ Slavonski Brod

Akcija davanja krvi 17.03.2021. godine Crveni križ Slavonski Brod

Pozivamo Vas na akciju darivanja krvi 17.03.2021. godine, srijeda u Crvenom križu Slavonski Brod u vremenu od 7,00 – 15,00 sati (pauza 12,00 – 13,00 h).

Smjernice za darivanje krvi vezane uz COVID-19 su slijedeće:

-Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su putovale izvan Republike Hrvatske (računajući od datuma povratka u Hrvatsku).

-Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su bile u kontaktu s osobama zaraženim sa SARS-CoV-2 (računajući od zadnjeg kontakta i pod uvjetom da nisu imali nikakvih simptoma infekcije).

-Na period od najmanje 28 dana odbijaju se osobe koje su preboljele COVID-19 (računajući period od prestanka simptoma ili od rezultata pozitivnog testa na SARS-CoV-2 u slučaju asimptomatske infekcije).

Skip to content