Akcija davanja krvi 10.03.2021.g Crveni križ

Akcija davanja krvi 10.03.2021.g Crveni križ

Pozivamo Vas na akciju darivanja krvi 10.03.2021. godine , srijeda u Crvenom križu u vremenu od 09,00 – 15,00 sati. (pauza 12,00 – 13,00 h)

Smjernice za darivanje krvi vezane uz COVID-19 su slijedeće:

-Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su putovale izvan Republike Hrvatske (računajući od datuma povratka u Hrvatsku).

-Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su bile u kontaktu s osobama zaraženim sa SARS-CoV-2 (računajući od zadnjeg kontakta i pod uvjetom da nisu imali nikakvih simptoma infekcije).

-Na period od najmanje 28 dana odbijaju se osobe koje su preboljele COVID-19 (računajući period od prestanka simptoma ili od rezultata pozitivnog testa na SARS-CoV-2 u slučaju asimptomatske infekcije).

Skip to content