Akcija darivanja krvi 20.02.2021.godine SUBOTA

Akcija darivanja krvi 20.02.2021.godine SUBOTA

Pozivamo Vas na  akciju darivanja krvi 20.02.2021. godine u Crvenom križu u vremenu od 09,00 – 13,00 sati.

Smjernice za darivanje krvi vezane uz COVID-19 su slijedeće:

  • Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su putovale izvan Republike Hrvatske (računajući od datuma povratka u Hrvatsku).
  • Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su bile u kontaktu s osobama zaraženim sa SARS-CoV-2 (računajući od zadnjeg kontakta i pod uvjetom da nisu imali nikakvih simptoma infekcije).
  • Na period od najmanje 28 dana odbijaju se osobe koje su preboljele COVID-19 (računajući period od prestanka simptoma ili od rezultata pozitivnog testa na SARS-CoV-2 u slučaju asimptomatske infekcije).
Skip to content