Akcija darivanja krvi 20.01.2021. godine Crveni križ

Akcija darivanja krvi 20.01.2021. godine Crveni križ

Akcija darivanja krvi 20.01.2021.godine u Crvenom križu od 09,00 do 15,00 sati. Pauza 12,00 do 13,00 sati.

Smjernice za darivanje krvi vezane uz COVID-19 su slijedeće:

-Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su putovale izvan Republike Hrvatske (računajući od datuma povratka u Hrvatsku).

-Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su bile u kontaktu s osobama zaraženim sa SARS-CoV-2 (računajući od zadnjeg kontakta i pod uvjetom da nisu imali nikakvih simptoma infekcije).

-Na period od najmanje 28 dana odbijaju se osobe koje su preboljele COVID-19 (računajući period od prestanka simptoma ili od rezultata pozitivnog testa na SARS-CoV-2 u slučaju asimptomatske infekcije)

Skip to content