Akcije darivanja krvi 23.11.2020. godina

Akcije darivanja krvi 23.11.2020. godina

Akcije darivanja krvi 23.12.2020. godine

09,00 – 15,00 sati Crveni križ ( pauza 12,00 – 13,00 sati)

17,00 – 20,00 sati – OŠ Augusta Šenoe, Gundinci

Skip to content