Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje

Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje

Poštovani sugrađani evo nas na početku još jednog FEAD projekta. U narednom periodu provoditi će se Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Županja. Kroz Projekt će se dijeliti hrana i higijena.

U studenom 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014. – 2020.
Gradsko društvo Crvenog križa Županja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sklopili su Ugovor za projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“, u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć  koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Ukupna vrijednost projekta  iznosi 4.051.816,41 kn,

Trajanje projekta: 10.11.2020. – 10.11.2021. godine

Projekt će se provoditi na području tri (3) županije i to: Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije, iz kojih dolazi devet (8) partnerskih organizacija. Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod jedna je od  partnerskih organizacija.
Cilj projekta:  ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osoba i to hrane i osnovne materijalne pomoći (higijene), poboljšanje kvalitete života najpotrebitijim i unaprjeđivanje sustava donacija.

Broj korisnika paketa pomoći u hrani procijenjen je na 9.212 osoba, dok je broj korisnika paketa osnovne materijalne pomoći procijenjen na 11.515 osoba.

Kategorije korisnika u Projektima:

KATEGORIJA 1. Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI

-( nadalje: ZMN) kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb isti se ne moraju dolaziti prijaviti u Crveni križ Slavonski Brod jer će automatski biti uvršteni na liste za podjelu.

KATEGORIJA 2. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjem do 1.500,00 kuna, odnosno do 2.000,00 kuna  za dvočlano kućanstvo.

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI

  • odrezak od zadnje mirovine i odrezak zadnje mirovine drugog člana kućanstva odnosno dokaz o primanjima ako se radi o radno sposobnoj osobi (do 65 godina starosti)

KATEGORIJA 3.Samohrani roditelji s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH od 4.062,51 kuna

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI

  • potvrda porezne uprave o visini dohotka za prošlu godinu za sve članove obitelji

KATEGORIJA 4.Obitelji s 3 i više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim  od 6.436,00 kuna

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI

  • potvrda porezne uprave o visini dohotka za prošlu godinu za sve članove obitelji

KATEGORIJA 5.Iznimno, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću dulje od 3 mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI

  • potvrda o zaštićenom računu, potvrda o visini dohotka, stanje tekućeg računa u zadnaj 4 mjeseca, izjava o prihodima i radnom statusu članova zajedičkog kučanstva

Sve prijave mogu se predati u Gradskom društvu Crvenog križa Slavonski Brod na adresi Ante Starčevića 13, Slavonski Brod do 31. prosinca 2020., sve upite možete uputiti telefonom na broj 035/444-554 ili osobnim dolaskom u GDCK Slavonski Brod.

Skip to content