Pomoć starim i nemoćnim osobama 💜
#covid19

69 gerontodomaćica, djelatnica Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod svakodnevno obilazi 420 korisnika , starijih i nemoćnih osoba korisnika Programa „Pomoć i kući“ i „Ostvari!“.
Na sigurnoj udaljenosti i u komunikaciji u trajanju 5 minuta, korisnicima se osiguravaju najpotrebnija sredstva, hrana i lijekovi.