💉 VAŽNO!!!💉

Poštovani darivatelji krvi.
Obavještavamo Vas da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi planirana za 11.09.2019. godine umjesto u Općini Bukovlje održati u Crvenom križu u vremenu od 17,00 – 20,00 sati.

Ovaj tjedan održavamo dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi:

11.09.2019. godine, srijeda, Crveni križ, 17,00 – 20,00 sati
13.09.2019.godine, petak, Općina Velika Kopanica 16,00 – 18,00 sati.

Vidimo se