Plan akcija DDK 1/2019
09.01.2019. godine ( srijeda) – Crveni križ- 09,00 – 14,00 sati ( pauza 11,30 – 12:00 sati)
09.01.2019. godine ( srijeda) – OŠ „Josip Kozarac „ Slavonski Šamac 16,00 – 18,00 sati
16.01.2019. godine ( srijeda) – Crveni križ- 09,00 – 14,00 sati ( pauza 11,30 – 12:00 sati)

16.01.2019. godine ( srijeda) –Općina Vrpolje- 16,00 – 18,00 sati
23.01.2019. godine ( srijeda) – Crveni križ- 09,00 – 16,00 sati ( pauza 11,30 – 12:00 sati)
30.01.2019. godine ( srijeda) – Crveni križ- 09,00 – 19,00 sati ( pauza 13,00 – 14:00 sati)