Ravnateljica
Mirjana Matanović, prof.
Tel/Fax:035/444-554
email: crveni.kriz.sb@gmail.com

Stručni refernt za zdravstveno-preventivne programe i dragovoljno
darivanje krvi
Tatjana Kolobarić, med.sestra
Tel/Fax: 035/408-620
Mobitel: 099/214-2670
email: ddk.gdcksb@gmail.com

Stručni referent za financijski plan i analizu, poslove blagajne i likvidature
Iva Cindrić Struc. Spec. Oec.
Renata Makovec, oec.
Tel/Fax:035/550-495
email: financije.gdcksb@gmail.com

Stručni referent programa pomoći u kući starim i nemoćnim osobama
Ana Meter Kljajić bacc. admin. publ.
Jelena Krijan mag. iur.
Tel: 035/444-554
email: puk.gdcksb@gmail.com

Voditelj projekta Ostvari!
Borjan Dugandžija,
Tel: 035/408-620
email: ostvari.eu@gmail.com

Administrator projekta Ostvari!
Boris Lazarić, bacc. oec.
Tel: 035/408-620
email: ostvari.eu@gmail.com

Koordinator projekta Ostvari
Tadej Petrić,
Tel: 035/408-620
email: ostvari.eu@gmail.

Skladišta:
Bruno Mateša,
Tel: 035/550-495
email: skladiste.gdcksb@gmail.com

Pomoćni radnik:
Jadranka Opačak
Tel: 035/444-554
email: socijalniprogram.gdcksb@gmail.com