Ravnateljica:
Mirjana Matanović, prof.
Tel/Fax:035/444-554
email: crveni.kriz.sb@gmail.com

Stručni referent za zdravstveno-preventivne programe i dragovoljno darivanje krvi:
Tatjana Kolobarić, med.sestra
Tel/Fax: 035/408-620
Mobitel: 099/214-2670
email: ddk.gdcksb@gmail.com

Stručni referent za financijski plan i analizu, poslove blagajne i likvidature:
Renata Makovec, oec.
Tel/Fax: 035/550-495
email: financije.gdcksb@gmail.com

Stručni referent za upravno-pravne, kadrovske i administrativne poslove:
Ana Meter Kljajić, bacc.publ.admin
Tel/Fax: 035/444-554
email: info.gdcksb@gmail.com

Stručni referent za socijalnu djelatnost:
Iva Cindrić struc.spec.oec.
Tel: 035/444-554
email: puk.gdcksb@gmail.com

Voditelj projekta Ostvari!:
Borjan Dugandžija
Tel: 035/408-620
email: ostvari.eu@gmail.com

Administrator projekta Ostvari!:
Boris Lazarić, bacc. oec.
Tel: 035/408-620
email: ostvari.eu@gmail.com

Koordinator projekta Ostvari:
Tadej Petrić
Tel: 035/408-620
email: ostvari.eu@gmail.

Skladištar:
Bruno Mateša
Tel: 035/550-495
email: skladiste.gdcksb@gmail.com

Pomoćni radnik:
Jadranka Opačak
Tel: 035/444-554
email: socijalniprogram.gdcksb@gmail.com