Pomoć u kući

Program “Pomoć u kući starijim osobama” omogućuje starijim osobama što dulji samostalni život i ostanak u vlastitom domu kroz pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti neposredno u njihovim kućanstvima

Usluge iz programa za korisnike su besplatne, a obuhvaćaju:

  • organiziranje prehrane
  • pomoć u obavljanju kućanskih poslova i uređenju okućnice
  • pomoć u održavanju osobne higijene i osnovnu zdravstvenu skrb
  • razgovor i druženje
  • posredovanje između starijih osoba i institucija vezano uz ostvarivanje različitih prava.

Korisnici

Program je namijenjen:

  • osobama starijim od 65 godina života (iznimno mlađim od 65 godina ako je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama)
  • osobama smanjenih funkcionalnih sposobnosti
  • starijim osobama koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva)
  • osobama koje imaju nizak socioekonomski status
  • osobama teže narušenog zdravstvenog stanja te osobama koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi (razni oblici pomoći u kući npr. kao prava iz socijalne skrbi, ostali oblici skrbi putem nevladinih organizacija ili sl.).

Područja provedbe programa

Za više informacija ili uključenje u program kontaktirajte izravno centar za socijalnu skrb na čijem se području program provodi.

Popis centara pogledajte na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku