Prva pomoć je skup postupaka kojima pomažemo unesrećenom do dolaska službe hitne
medicinske pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika.
Ukupnim djelovanjem – postupcima prve pomoći, pozivom u pomoć i riječima utjehe –
nastoji se otkloniti neposredna opasnost po život, umanjiti bol i pružiti osjećaj sigurnosti kod
unesrećene osobe.
Ciljevi prve pomoći su:
• spašavanje života,
• sprječavanje nastanka trajnih posljedica i
• skraćivanje trajanja liječenja i oporavka.
Ostvarivanje navedenih ciljeva uspješnije je, ako je djelovanje svih koji sudjeluju u pružanju
odgovarajućih postupaka pomoći unesrećenom povezano. Postupci pružanja pomoći koje
slikovito nazivamo ”karikama u lancu spašavanja” su:
1. poduzimanje neodgodivih mjera za spašavanje života,
2. pozivanje pomoći,
3. pružanje prve pomoći,
4. intervencija službe hitne medicinske pomoći i
5. bolničko zbrinjavanje.
Osoba koja pruža prvu pomoć bitno utječe na uspješnost poduzetih mjera u prve tri ”karike u
lancu spašavanja”. Svaki lanac je onoliko jak koliko je jaka njegova najslabija karika, stoga
učenje prve pomoći i redovita obnova znanja pomaže u jačanju prve tri spomenute karike.
Osnovna načela kojih bismo se trebali pridržavati pri pružanju prve pomoći su:
• NE paničariti
• voditi brigu o sigurnosti pružatelja prve pomoći i unesrećenih
• spasiti život
• NE štetiti
• NE raditi više nego što treba
Službene osobe koje ovisno o situaciji moramo pozvati na mjesto nesreće su:
• policija 192
• vatrogasci 193
• hitna pomoć 194
• opća služba 112
Zakonom o zaštiti na radu propisano je da djelatnike treba obvezno osposobiti za pružanje
prve pomoći u slučaju bolesti ili ozljede na radu. Ova se obveza odnosi i na polaznike
izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja koji se prije obavljanja praktične nastave moraju
osposobiti za zaštitu na radu i prvu pomoć.

2
Na radnim mjestima i mjestima gdje se održava izobrazba postoji ormarić za pružanje prve
pomoći koji treba sadržavati:
• flastere različitih oblika
• sterilne gaze
• zavoje
• zavojni materijal za opekline (alu-plast)
• škare