Tko je Volonter?

 

Volonter je fizička osoba koja volontira u RH ili inozemstvu

Maloljetni volonter je osoba koja volontira u RH ili inzoremstvu, a mlađa je od 18 godina

Odgoj za Volontiranje jest angažman osoba mlađih od 15 godina

Organizator volontiranja može biti udruga, zaklada i fondacija, ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti. Također, organizatori volontiranja mogu biti i fizičke osobe u dijelu neprofintih aktivnosti.

Korisnik volontiranja je fizička ili pravna osoba koja prima usluge volontera.

 

Temelja načela volontiranja

 • načelo zabrane diskriminacije
 • načelo zaštite korisnika volontiranja
 • načelo zabrane iskorištavanja volontera
 • načelo zaštite maloljetnih volontera (odgoj za volontiranje; kod osoba mlađih od 15 godina)
 • načelo inkluzivnog volontiranja
 • načelo besplatnosti
 • načelo dobrovoljnosti i solidarnosti
 • načelo transnacionalnosti

 

Prava i obveze volontera

PRAVA

 • Sklapanje ugovora
 • Prikladna edukacija
 • Pomoć i podrška tijekom volontiranja
 • Naknada ugovorenih troškova nastalih volontiranjem
 • Izdavanje potvrde o volontiranju i potvrde o stečenim kompetencijama u slučaju dugoročnog volontiranja
 • Upoznavanje s etičkim kodeksom volontera [NN 55-2008]

OBVEZE

 • Volontirati u skladu s uputama organizatora, stručnim propisima i etičkim pravilima
 • Paziti da svojim postupcima ne prouzroči štetu korisnicima i organizatorima volontiranja

 

 

 

Prava i obveze organizatora volontiranja

PRAVA

 • Na izbor volontera
 • Na pravovremenu obavijest o prekidu volontiranja
 • Biti upoznat s načinima praćenja i procjene kompetencija stečenih volontiranjem

 

OBVEZE

 • Poštovati prava volontera
 • Izvršiti obveze prema volonterima
 • Osigurati uvjete volontiranja
 • Promicati volontiranje
 • Izvijestiti nadležno tijelo o obavljenim uslugama ili aktivnostima

 

Načini organizacije volonterskog rada u Hrvatskom Crvenom križu

 • Pri društvima Crvenog križa
 • Klubovi mladih
 • Terenske jedinice
 • Interventni timovi
 • Spontani volonteri

 

Primjeri volonterskih programa u Hrvatskom Crvenom križu

 

 • Prva pomoć
 • Realistični prikaz ozljeda
 • Prevencija trgovanja ljudima
 • Istraživanje humanitarnog prava
 • Humane vrednote
 • Program smanjenja šteta od zlouporabe droga
 • Integracija tražitelja azila
 • Humanitarno-socijalni programi u zajednici
 • Moj prijatelj volonter
 • Djelovanje u katastrofama
 • Promicanje DDK
 • Solidarnost na djelu i drugi programi solidarnosti

Potrebno je ispuniti sljedeći obrazac kako bi se prijavili za volontiranje.

Ime: (obavezno)

Prezime: (obavezno)

Adresa: (obavezno)

Mjesto stanovanja (obavezno)

Email (obavezno)

Telefon (obavezno)

Spol (obavezno)
MŽ

Stručna sprema (obavezno)
NKVSSSVŠSVSSMr.scDr.sc

Zanimanje (obavezno)

Radni status (obavezno)
Zaposlen/aNezaposlen/aStudent/icaUčenik/caUmirovljenik/ca

Strani jezici (obavezno)
Engleski jezikNjemački jezikFrancuski JezikŠpanjolski jezikTalijanski jezikArapski jezikDrugo

Ostali strani jezici (navedite koji)

Vozačka dozvola (obavezno)
AMA1A2AB1BC1CD1DBEC1ECED1EDEF,GH

Iskustvo u radu Crvenog Križa (obavezno)
DaNe

Hobiji i znanja (obavezno)

Dostupnost na poziv (obavezno)
Radnim danomVikendomPrije podnePoslije podneNoćPrema potrebi

Zainteresiran/a sam za djelovanje u katastrofama u navedenim katastrofama (obavezno)

Ostalo