Skupština Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod temeljem ovlasti iz Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod od 28. rujna 2015. godine, na svojoj sjednici održanoj 3. prosinca 2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana i Plana i programa rada za 2020. godinu

  1. Skupština GDCK Slavonski Brod, sukladno ovlastima Statuta, usvaja Financijski plan i Plan i program rada za 2020. godinu.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PLANOVI NABAVE ZA 2020. GODINU