Što misle korisnici projekta Ostvari!?

Nakon 24 mjeseca, gerontodomaćice zaposlene na projektu Ostvari!, u okviru programa zapošljavanja žena „Zaželi“ UP.02.1.1.05.0092 financiranog iz Europskog socijalnog fonda, završile su s radom  14. lipnja 2020. godine. Kroz ovaj projekt Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod zaposlilo je 58 gerontodomaćica koje su pružale uslugu pomoći u kući za ukupno 298 krajnjih korisnika. Po završetku istog provedeno je istraživanje o zadovoljstvu korisnika pružanjem usluga te daljnjim potrebama krajnjih korisnika, a to su  stari i nemoćni građani grada Slavonskog Broda i 11 općina partnera. Ispitano je 232 kranjih korisnika.

Na pitanje o općem zaodovljstvu krajnjih korisnika pruženom uslugom, 96% ispitanika (222 osobe) odogovorilo je da su u potpunosti zadovoljni provedbom, 4% ispitanika (10 osoba) odgovorilo je kako je vrlo zadovoljno pruženom uslugom, 0% ispitanika odnosno niti jedan ispitanik se nije izjasnio da je bio nezadovoljan ili u potpunosti nezadovoljan pruženom uslugom.

Na pitanje s čime su posebno zadovoljni, 100 % ispitanika ( 232 osobe) odogovorile su kako su jednako zodovoljne svim uslugama koje su im pružene u vremenu trajanja provedbe projekta.

S čime nisu zadovoljni, 84% ispitanika (194 osobe) nisu imale komentar, a 16% ( 38 osoba) izjasnilo se kako su nezadovoljni činjenicom da usluga prestaje, jer kako tvrde, potrebe su u njihovoj starosnoj dobi sve veće i učestalije.

Ukoliko bi se projekt nastavio, 100 % ispitanika (232 osobe) izjasnile su se kako bi htjele nastaviti primati uslugu, 0% ispitanika, odnosno niti jedan ispitanik se nije izjasnio kako ne bi htio nastaviti uslugu ili nema potrebe za istom.

30 % ispitanika (70 osoba) ostavilo je komentar kako žele da se projekt što prije nastavi, od toga 17 % ispitanika (40 osoba) izjavili su kako bi htjeli da im, ukoliko se projekt nastavi uslugu pruža gerontodomaćica koja je to radila i ranije zbog ostvarenog povjerenja, a 53 % (122 osobe) nisu imale nikakav prijedlog ili komentar.

Na temelju provedene evaluacije može se zaključiti da je usluga pomoći u kući starim i nemoćnim osobama kroz projekt Ostvari! bila izrazito kvalitetna, a potrebe krajnjih korisnika su sve veće pa je i ova usluga od izrazite važnosti za očuvanje i povećanje kvalitete života osobama treće životne dobi. Također, prema izjašnjavanju ispitanih korisnika djelatnice koje su bile zaposlene kroz ovaj projekt ostavile su pozitivan dojam i kvalitetno odradile svoj posao.

Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod prijavilo je novi projekt za nastavak postojećeg i po procjeni projekta od strane nadležnog ministarstva očekujemo nastavak provedbe u drugoj fazi.

Pripremio : Tadej Petrić, koordinator